1. Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami psychologicznymi
  1. Zaburzenia snu
   1. Opis przypadku – psychologia bezsenności
  2. Zaburzenia odżywiania
   1. Zaburzenia odżywiania z perspektywy rodzinnej i międzypokoleniowej
 2. Zaburzenia seksualne
  1. Cyberprzestrzeń, nowe technologie i tożsamości internetowe jako szansa na nowe lepsze życie? – co mówią terapeuci
   1. Niekonwencjonalne zastosowania narzędzi terapeutycznych przez internet
   2. Praca online z klientem w ujęciu poznawczo-behawioralnym
  2. Zaburzenia seksualne w kontekście pracy przy wsparciu techniki genogramów
  3. Seks i perspektywy czasu w kontekście koncepcji Time Perspective Therapy
 3. Uzależnienia
  1. Zintegrowane spojrzenie na osobę uzależnioną w codziennej praktyce
   1. Zakupoholizm – realne zagrożenie czy wymysł naszych czasów
   2. Uzależnienie od medycyny estetycznej w kontekście zaburzeń funkcjonowania psychofizycznego – opisy przypadków z terapii osób w różnych sytuacjach życiowych (np. awans zawodowy, narodziny dziecka)
  2. Nowe uzależnienia – społeczny i środowiskowy kontekst uzależnień w diagnostyce i terapii
  3. Uzależnienie z perspektywy rodzinnej i międzypokoleniowej
  4. Współuzależnienie w teorii gier transakcyjnych – praktyczne wskazówki na przykładzie zależności w kontekście trójkąta Karpmana
 4. Zaburzenia nastroju
  1. Depresja
   1. Specyficzne i specjalistyczne diety i ich wpływ na wahania nastroju – opisy przypadków z omówieniem czynników pobudzających wahania nastroju
   2. Depresja i zaburzenia lękowe z perspektywy przekazów międzypokoleniowych
 5. Zaburzenia lękowe i pod postacią somatyczną
  1. Fizjologia lęku. Samowiedza i samoświadomość jako przykład narzędzia terapeutycznego – niezbędny słownik pojęć
  2. Ekspozycja jako strategia terapeutyczna w leczeniu lęku i fobii w grupach młodzieżowych
  3. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
   1. Praca z dezadaptacyjnymi umysłowymi konstruktami poznawczymi. Normalizacja myśli natrętnych i wyolbrzymiona odpowiedzialność
   2. Specyfika psychoterapii dzieci i młodzieży w kontekście diagnozy zaburzeń obsesyjno kompulsywnych – karty pracy do wykorzystania w terapii
  4. Ukryta lojalność psychosomatyczna – objawy ciała jako ukryte przekazy międzypokoleniowe
 6. Ciężki stres i trauma
  1. Powrót do szczęśliwego życia – studium przypadku terapii traumy w ujęciu ACT
  2. Międzypokoleniowy przekaz traumy. Syndrom rocznicy
  3. Podejście współczucia (Compassion-Focused Therapy – CFT) w pracy z traumą, czyli połączenie części poznawczej z częścią fizjologiczną i afektywną
  4. Czynności obronne w funkcjonalno-czynnościowym modelu obron psychologicznych jako narzędzie w diagnostyce i terapii traumy dzieci i młodzieży
  5. Uważność i współczucie w relacjach – jak dobrze być razem i jak dobrze rozstawać się w miłości i przyjaźni – propozycje refleksji i ćwiczeń w odniesieniu do doświadczenia traumy przez jednego z partnerów
 7. Zaburzenia osobowości
  1. Osobowość narcystyczna
  2. Osobowość zależna
   1. Integracyjny model osobowości zależnej wg Roberta Bornsteina, implikacje dla pracy terapeutycznej. Samowspółczucie jako narzędzie w terapii osób z rozpoznaniem cech osobowości zależnej
  3. Osobowość depresyjna
   1. Praca terapeutyczna z pacjentami z osobowością depresyjną
   2. Wdzięczność w pracy terapeutycznej z pacjentami z osobowością depresyjną
  4. Osobowość unikająca
   1. Jak wykorzystać narzędzia terapii schematów (Schema Therapy, Schema Focused Therapy – SFT) w pracy z osobowością unikającą – podstawowe potrzeby emocjonalne, wczesne nieadaptacyjne schematy, style radzenia sobie i tryby schematu w opisie przypadku
  5. Osobowość z pogranicza
   1. Przymierze terapeutyczne w przypadku terapii osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza – szanse i pułapki
 8. Zaburzenia rozwojowe
  1. Kształcenie inteligencji emocjonalnej dzieci w oparciu o ćwiczenia uważności
  2. Narzędzia psychogenealogii i genogramy w terapii rodzinnej