Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty

Nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne jako narzędzia skutecznej praktyki

Co dostaniesz w  ramach dostępu

 • Baza wiedzy z przykładami zastosowania
  zbudowana w oparciu o wyniki badań i zweryfikowana w pracy ekspertów
 • Opracowania trudnych przypadków
  z konkretnymi rozwiązaniami zaczerpniętymi z praktyki gabinetu psychologa i psychoterapeuty
 • Specjalistyczne narzędzia
  kwestionariusze diagnostyczne, karty pracy, ćwiczenia, skrypty sesji terapeutycznych
 • Nowoczesne i skuteczne metody
  uwzględniające wyzwania i problemy współczesnego człowieka

 

Czy wiesz, że...?

67% wzost liczby przypadków depresji wśród dzieci i młodzieży w wyniku pandemii COVID-191
59% wzrost liczby uzależnień od technologii1
54% wzrost zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w wyniku pandemii COVID-191
87% ankietowanych specjalistów twierdzi, że pandemia COVID-19 osłabiła kondycję psychiczną dzieci i młodzieży1
31% osób badanych w okresie marzec – maj 2020 doświadczyło przemęczenia i psychicznego2
39% osób badanych w okresie marzec – maj 2020 zauważyło u siebie zwiększenie odczucia przewlekłego zmęczenia, osłabienia, senności, trudności z koncentracją. 2
1 Badanie przeprowadzone w lutym 2022 roku przez redakcję „Małych Charakterów” i zespół badawczy z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM pod patronatem fundacji Mam Marzenie.
2 Izdebski Z., (2020). Zdrowie, relacje w związkach i życie seksualne Polek i Polaków w czasach pandemii COVID-19.

Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty

Kompleksowe wsparcie w codziennej praktyce

Gromadzimy aktualną wiedzę z zakresu diagnostyki i sposobów prowadzenia terapii zaburzeń psychicznych. Przedstawiamy wytyczne do pracy zgodne z aktualnymi kryteriami diagnostycznymi ICD‑11 i DSM-5. Rozszerzamy zakres tematyczny publikacji odnosząc się do sytuacji społecznej, będącej jednym z czynników spustowych powstawania zaburzeń. Zapewniamy przejrzysty w nawigacji i kompleksowy materiał bazujący na doświadczeniach ekspertów.

W oparciu o konkretne studia przypadków pokazujemy pracę z klientem począwszy od procesu diagnostycznego po gotowe wskazówki w prowadzeniu terapii. Zwracamy uwagę na objawy nietypowe i trudności w rozpoznawaniu zaburzeń. Prezentujemy metody i techniki terapeutyczne z przykładami zastosowań gotowe do przeniesienia na realia pracy z klientem w gabinecie psychologa i psychoterapeuty.

Dlaczego warto

Co zyskasz, korzystając z Teczki pracy psychologa i psychoterapeuty?

 

Materiały tworzone przez praktyków

Poznasz ponad 200 studiów przypadków z pracy specjalistów w kompleksowym zestawieniu podzielonym w przystępny sposób na obszary tematyczne.

Narzędzia dostosowane do typu zaburzenia

Będziesz skutecznie identyfikować mechanizmy psychologiczne, czynniki biologiczne i środowiskowe, odpowiadające za wykształcanie się zaburzeń.

Wskazówki do praktyki

Wyposażysz się w konkretne wytyczne przeniesione wprost z praktyki gabinetu. Wdrożysz do swojej pracy rekomendowane przez specjalistów metody terapeutyczne.

Rozwiązania dostosowane do współczesnych realiów

Pozyskasz gotowe materiały do pracy w gabinecie. Odpowiesz na potrzeby klientów i sprostasz nowym zawodowym wyzwaniom pracy terapeutycznej.

Spis treści

Co znajdziesz w środku

Ponad 200 opisów przypadków ze wskazówkami terapeutycznymi na ponad 2500 stronach.

TOM I

 • 1.1Zaburzenia snu
  • 1.1.1Opis przypadku – psychologia bezsenności
  • 1.1.2Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń snu – ćwiczenia do pracy z klientem
  • 1.1.3Zaburzenia snu u dzieci – terapia przy wsparciu technikami relaksacji i mindfulness
  • 1.1.4Wpływ nadmiernego korzystania z telefonu na zaburzenia snu
 • 1.2.Zaburzenia odżywiania
  • 1.2.1.Zaburzenia odżywiania z perspektywy rodzinnej i międzypokoleniowej
  • 1.2.2.Bulimia nervosa. Zaburzenia odżywiania u kobiet w ciąży
  • 1.2.3.Anoreksja i bulimia – różnice w podejściu w oparciu o protokół Ch. Fairburna
  • 1.2.4.Psychodynamiczne podejście do diagnozy i leczenia anoreksji w okresie adolescencji
  • 1.2.5.Zespół nocnego jedzenia
  • 1.2.6.Perspektywa terapii opartej na mentalizacji (MBT) w leczeniu zaburzeń odżywiania
  • 1.2.7.Jedzenie emocjonalne a otyłość – związek między niezdrową relacją z jedzeniem a zwiększoną masą ciała. Wskazówki terapeutyczne
  • 1.2.8.Pica u niemowląt i dzieci – kryteria diagnostyczne i postępowanie diagnostyczne
  • 1.2.9.Zespół Retta u dzieci – kryteria, studium przypadku, metody terapii
  • 1.2.10.Jadłowstręt psychiczny współwystępujący z depresją – schemat diagnozy z uwzględnieniem wzorcowego wywiadu diagnostycznego
 • 2.1.Cyberprzestrzeń, nowe technologie i tożsamości internetowe jako szansa na nowe lepsze życie? – co mówią terapeuci
  • 2.1.1.Niekonwencjonalne zastosowania narzędzi terapeutycznych przez internet
  • 2.1.2.Praca online z klientem w ujęciu poznawczo-behawioralnym
 • 2.2.Zaburzenia seksualne w kontekście pracy przy wsparciu techniki genogramów
  • 2.2.1.Problem przedwczesnego wytrysku z wykorzystaniem rozumienia systemowego i techniki genogramu
 • 2.3.Seks i perspektywy czasu w kontekście koncepcji Time Perspective Therapy
 • 2.4.Systemowa terapia problemów seksualnych uwzględniająca mechanizmy sprzężenia zwrotnego w kontekście indywidualnych i partnerskich zaburzeń sfery seksualnej
 • 2.5.Obniżenie popędu seksualnego a terapia pary
  • 2.5.1.Problem przedwczesnego wytrysku z wykorzystaniem rozumienia systemowego i techniki genogramu
  • 2.5.2.Diagnoza i terapia zaburzeń pożądania w terapii par
  • 2.5.3.Białe małżeństwo – relacja partnerska bez współżycia seksualnego
 • 2.6.Dysfunkcje seksualne – problematyka związków nieskonsumowanych. Wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne
 • 2.7.Diagnoza i terapia sprawców pedofilii. Charakterystyka zjawiska
 • 2.8.Toksyczne związki – praca terapeutyczna z parą
  • 2.8.1.Przemoc seksualna w związku
 • 2.9.Parafilia – inne dążenie do przyjemności czy zboczenia wymagające leczenia?
 • 2.10.Specyfika pracy terapeutycznej z osobą transpłciową
 • 2.11.Związek między stylem przywiązania a róż nymi aspektami seksualności człowieka – wskazówki terapeutyczne w oparciu o studium przypadku
 • 2.12.Terapia związków jednopłciowych
 • 2.13.Zaburzenia seksualne dzieci i młodzieży – postępowanie terapeutyczne
 • 2.14.„Uzależnienie od cyberseksu” – kryteria, studium przypadku, metody terapii
 • 3.1.Zintegrowane spojrzenie na osobę uzależnioną w codziennej praktyce
 • 3.2.Nowe uzależnienia – społeczny i środowiskowy kontekst uzależnień w diagnostyce i terapii
  • 3.2.1.Zakupoholizm – realne zagrożenie czy wymysł naszych czasów
  • 3.2.2.Uzależnienie od medycyny estetycznej w kontekście zaburzeń funkcjonowania psychofizycznego – opisy przypadków z terapii osób w różnych sytuacjach życiowych (np. awans zawodowy, narodziny dziecka)
  • 3.2.3.Uzależnienie od gier komputerowych i gier wideo – postulaty WHO, obraz zaburzenia i terapia
  • 3.2.4.FoMO, czyli strach przed tym, co nas omija – najszybciej rozwijające się zaburzenie lękowe XXI wieku
  • 3.2.5.Fonoholizm – strategia postępowania z wykorzystaniem cyfrowego detoksu
  • 3.2.6.Uzależnienie od mediów społecznościowych – metody terapii
 • 3.3.Uzależnienie z perspektywy rodzinnej i międzypokoleniowej
 • 3.4.Współuzależnienie w teorii gier transakcyjnych – praktyczne wskazówki na przykładzie zależności w kontekście trójkąta Karpmana
 • 3.5.Drunkoreksja w przebiegu rozwoju zespołu uzależnienia od alkoholu
 • 3.6.Coaching zdrowia w nawrotach uzależnienia
 • 3.7.Wpływ rodziny dysfunkcyjnej na funkcjonowanie osoby uzależnionej w oparciu o teorię wewnętrznego dziecka
 • 3.8.Terapia uzależnień w okresie adolescencji – wskazówki do pracy z nastolatkiem
  • 3.8.1.Wybrane techniki pracy z młodzieżą z problemem narkotykowym w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach
 • 3.9.Struktura osobowości podatna na uzależnienie hazardu patologicznego
 • 3.10.Praca z osobą współuzależnioną w paradygmacie poznawczo-behawioralnym
 • 3.11.DDA – wywiad diagnostyczny oraz metody terapeutyczne do zastosowania w terapii indywidualnej osoby dorosłej
 • 3.12.Uzależnienie od leków uspokajających i nasennych oraz możliwe skutki w postaci zaburzeń nastroju lub zaburzeń snu
 • 3.13.Uzależnienie emocjonalne od partnera – terapia par
 • 3.14.Terapia trzeźwych alkoholików – wsparcie psychologiczne w zapobieganiu nawrotom choroby alkoholowej
 • 4.1.Depresja
  • 4.1.1.Specyficzne i specjalistyczne diety i ich wpływ na wahania nastroju – opisy przypadków z omówieniem czynników pobudzających wahania nastroju
  • 4.1.2.Depresja i zaburzenia lękowe z perspektywy przekazów międzypokoleniowych
  • 4.1.3.Elementy terapii ACT w depresji młodzieży – karty pracy do wykorzystania w terapii
  • 4.1.4.Wykorzystanie przykładowych narzędzi diagnostycznych i terapii poznawczo-behawioralnej w kontekście podejścia uważności z elementami współczucia (mindfulness & compassion) na przykładzie pracy z pacjentami z rozpoznaniem epizodu depresyjnego
  • 4.1.5.Zaburzenie depresyjne nawracające – prezentacja procesu diagnozy
  • 4.1.6.Zaburzenia depresyjne u nastolatków – psychodynamiczne podejście do diagnozy i planowania leczenia
  • 4.1.7.Zaburzenia depresyjne u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • 4.1.8.Myśli, tendencje i próby samobójcze – praktyczne wskazówki w przebiegu terapii
  • 4.1.9.Samobójstwa w grupie adolescentów – diagnoza ryzyka popełnienia samobójstwa i pomoc po próbie samobójczej
  • 4.1.10.Depresja psychotyczna – rozpoznanie i sposoby prowadzenia terapii
  • 4.1.11.Depresja u osoby starszej oraz współwystępujące zaburzenia organiczne
  • 4.1.12.Depresja wywołana zaburzeniami pracy tarczycy
 • 4.2.Inne zaburzenia nastroju
  • 4.2.1.Emocjonalne zaburzenia nastroju u kobiet w ciąży a psychoterapia. Charakterystyka problematyki psychologii ciąży ze wskazaniem zadań dla terapeuty pracującego z ciężarną
  • 4.2.2.Depresja poporodowa – charakterystyka zaburzenia, diagnoza i terapia
  • 4.2.3.Choroba afektywna dwubiegunowa a uzależnienia – współwystępowanie i wskazówki terapeutyczne
  • 4.2.4.Depresja lękowa i nerwica lękowa oraz ich wyzwania diagnostyczne
  • 4.2.5.Dystymia i cyklotymia – rozpoznanie, studium przypadku, metody terapii
  • 4.2.6.Diagnoza różnicowa depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej w epizodzie depresyjnym – kluczowe momenty terapii
  • 4.2.7.Schemat zahamowania emocjonalnego – metody pracy w oparciu o terapię schematu

TOM II

 • 5.1.Fizjologia lęku. Samowiedza i samoświadomość jako przykład narzędzia terapeutycznego – niezbędny słownik pojęć
 • 5.2.Ekspozycja jako strategia terapeutyczna w leczeniu lęku i fobii w grupach młodzieżowych
 • 5.3.Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
  • 5.3.1.Praca z dezadaptacyjnymi umysłowymi konstruktami poznawczymi. Normalizacja myśli natrętnych i wyolbrzymiona odpowiedzialność
  • 5.3.2.Specyfika psychoterapii dzieci i młodzieży w kontekście diagnozy zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych – karty pracy do wykorzystania w terapii
  • 5.3.3.Praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi – opis przypadku z terapii poznawczo-behawioralnej
  • 5.3.4.Współwystępowanie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych z zaburzeniami lękowymi
 • 5.4.Ukryta lojalność psychosomatyczna – objawy ciała jako ukryte przekazy międzypokoleniowe
 • 5.5.Tendencje perfekcjonistyczne – terapia z elementami podejścia współczucia wobec siebie (ang. self-compassion)
 • 5.6.Lęk separacyjny u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • 5.7.Hipochondria, czyli lęk o zdrowie – wskazówki diagnostyczne oraz przykładowy program terapii
 • 5.8.Praca z klientem z klaustrofobią w paradygmacie poznawczo-behawioralnym
 • 5.9.Mentalizacja w pracy terapeutycznej z rodziną – zaburzenia lękowo-depresyjne z zachowaniami autoagresywnymi i tendencjami samobójczymi
 • 5.10.Fobia społeczna – praca z pacjentem w ujęciu poznawczo-behawioralnym
 • 5.11.Ataki paniki. Analiza pierwszej sesji terapeutycznej w nurcie krótkoterminowej terapii strategicznej
  • 5.11.1.Protokół leczenia ataków paniki w nurcie krótkoterminowej terapii strategicznej
 • 5.12.Zaburzenia emocjonalne mające swój początek w dzieciństwie – zaburzenia lękowe
 • 5.13.Agorafobia w kontekście ataków paniki w nurcie poznawczo-behawioralnym
 • 5.14.Wybrane zaburzenia lękowe i myśli samobójcze u młodych dorosłych wywołane COVID-19
 • 5.15.Terapia DBT w pracy z młodzieżą
 • 5.16.Międzypokoleniowe źródła nadmiernego lęku tanatycznego – ujęcie systemowe
 • 6.1.Powrót do szczęśliwego życia – studium przypadku terapii traumy w ujęciu ACT
 • 6.2.Międzypokoleniowy przekaz traumy. Syndrom rocznicy
 • 6.3.Podejście współczucia (Compassion-Focused Therapy – CFT) w pracy z traumą, czyli połączenie części poznawczej z częścią fizjologiczną i afektywną
 • 6.4.Czynności obronne w funkcjonalno-czynnościowym modelu obron psychologicznych jako narzędzie w diagnostyce i terapii traumy dzieci i młodzieży
 • 6.5.Uważność i współczucie w relacjach – jak dobrze być razem i jak dobrze rozstawać się w miłości i przyjaźni – propozycje refleksji i ćwiczeń w odniesieniu do doświadczenia traumy przez jednego z partnerów
 • 6.6.Zaburzenia lękowe uogólnione (Generalized Anxiety Disorder). Karty pracy do wykorzystania w terapii
 • 6.7.Kryzys psychologiczny związany z diagnozą choroby zagrażającej życiu – zastosowanie interwencji kryzysowej
 • 6.8.Kluczowe interwencje terapeutyczne ukierunkowane na leczenie traumy u dzieci i młodzieży
  • 6.8.1.Wskazówki diagnostyczne i konsekwencje traumy dziecięcej w kontekście wojny – rozpoznanie i terapia
 • 6.9.Trauma wykorzystania seksualnego w dzieciństwie przez członka rodziny a psychoterapia osoby dorosłej
 • 6.10.Kiedy rodzic nastolatka choruje onkologicznie – zadania dla psychologa pracującego z pacjentem małoletnim
 • 6.11.Zespół stresu pourazowego (PTSD) po porodzie
 • 6.12.Terapia matki dziecka wykorzystanego seksualnie
 • 6.13.Zespół stresu pourazowego (PTSD) a inne zaburzenia lękowe – pułapki diagnostyczne
 • 6.14.Praca psychologa z dorosłym pacjentem onkologicznym nad kontrolą jego bólu. Związek stresu z rozwojem choroby nowotworowej. Możliwości i ograniczenia
 • 6.15.Praca z pacjentem z PTSD w paradygmacie poznawczo-behawioralnym
 • 6.16.Uzależnienie jako odpowiedź na przeżytą traumę. Metody terapii
 • 6.17.Syndrom sztokholmski – praca terapeutyczna z osobą doświadczającą przemocy domowej
 • 6.18.Terapia dziecka po doświadczeniu przemocy domowej – zastosowanie metody przedłużonej ekspozycji
 • 6.19.Kryzys emocjonalny wywołany skutkami pandemii COVID-19
 • 6.20.Terapia EMDR w leczeniu traumy
 • 7.1.Osobowość narcystyczna
  • 7.1.1.Trudności w terapii narcystycznego pacjenta młodzieżowego. Możliwości rozumienia oraz wskazówki do pracy
  • 7.1.2.Osobowość narcystyczna i osobowość histrioniczna – różnice w diagnozowaniu i w terapii
  • 7.1.3.Narcyzm cienkoskórny u klienta młodzieżowego – kluczowe interwencje w terapii
 • 7.2.Osobowość zależna
  • 7.2.1.Integracyjny model osobowości zależnej wg Roberta Bornsteina, implikacje dla pracy terapeutycznej. Samowspółczucie jako narzędzie w terapii osób z rozpoznaniem cech osobowości zależnej
  • 7.2.2.Osobowość zależna a borderline – diagnoza różnicowa w oparciu o studium przypadku
 • 7.3.Osobowość depresyjna
  • 7.3.1.Praca terapeutyczna z pacjentami z osobowością depresyjną
  • 7.3.2.Wdzięczność w pracy terapeutycznej z pacjentami z osobowością depresyjną
 • 7.4.Osobowość unikająca
  • 7.4.1.Jak wykorzystać narzędzia terapii schematów (Schema Therapy, Schema Focused Therapy – SFT) w pracy z osobowością unikającą – podstawowe potrzeby emocjonalne, wczesne nieadaptacyjne schematy, style radzenia sobie i tryby schematu w opisie przypadku
  • 7.4.2.Fobia społeczna a osobowość unikająca – rozpoznanie, studium przypadku, metody terapii
 • 7.5.Osobowość z pogranicza
  • 7.5.1.Przymierze terapeutyczne w przypadku terapii osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza – szanse i pułapki
  • 7.5.2.Borderline a choroba dwubiegunowa – różnicowanie i problemy diagnostyczne
  • 7.5.3.Autodestrukcyjne mechanizmy odreagowania w osobowości typu borderline
  • 7.5.4.ChAD a borderline – diagnoza różnicowa i wskazówki do prowadzenia terapii w oparciu o studium przypadku
  • 7.5.5.Zaburzenie osobowości borderline w kontekście terapii par – studium przypadku i techniki pomocne w pracy z parą
  • 7.5.6.Terapia DBT – uważność, ekspozycja, modyfikacja poznawcza i regulacja emocji w pracy z pacjentem z zaburzeniami osobowości z pogranicza
 • 7.6.Osobowość dyssocjalna
  • 7.6.1.Rozpoznawanie osobowości dyssocjalnej na podstawie objawów ze strony seksualności
  • 7.6.2.Osobowość dyssocjalna w ujęciu terapii par. Studium przypadku oraz ćwiczenia do pracy z parą
  • 7.6.3.Socjopatia – kryteria, studium przypadku i metody terapii
  • 7.6.4.Zaburzenia dysocjacyjne po traumie – diagnoza, studium przypadku, techniki i narzędzia do pracy
 • 7.7.Osobowość anankastyczna
  • 7.7.1.Jak ważny jest odpowiedni dobór metod terapeutycznych w leczeniu osobowości anankastycznej?
  • 7.7.2.Diagnoza zaburzeń osobowości w oparciu na aktualnej klasyfikacji ICD-11
 • 7.8.Osobowość paranoiczna
  • 7.8.1.Osobowość paranoiczna a funkcjonowanie w społeczeństwie – studium przypadku oraz wskazówki terapeutyczne do wykorzystania w terapii indywidualnej
  • 7.8.2.Osobowość paranoiczna w ujęciu terapii par
  • 7.8.3.Neuropsychologiczne podłoże zaburzeń osobowości – studium przypadku
 • 7.9.Osobowość schizoidalna
  • 7.9.1.Osobowość schizoidalna – geneza, cechy, objawy, wskazówki terapeutyczne
 • 7.10.Osobowość bierno-agresywna
  • 7.10.1.Osobowość bierno-agresywna – mechanizmy zachowania i możliwe interwencje
 • 7.11.Schizofrenia u dzieci i młodzieży
 • 8.1.Kształcenie inteligencji emocjonalnej dzieci w oparciu o ćwiczenia uważności
 • 8.2.Narzędzia psychogenealogii i genogramy w terapii rodzinnej
 • 8.3.Trudności w rozwoju psychoseksualnym w kontekście przekazów rodzinnych
 • 8.4.Spektrum autyzmu – rozpoznanie i diagnoza
  • 8.4.1.Pierwsze symptomy ASD (ang. Autism Spectrum Disorder) u dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym
 • 8.5.Osoba małoletnia z niedostosowaniem w obszarze funkcjonowania w środowisku rówieśniczym – metody pracy z pacjentem i rodzicami
 • 8.6.Trudności przystosowawcze jako jedne ze skutków zaburzeń rozwojowych. Praca terapeutyczna z dzieckiem prezentującym zachowania problemowe oraz jego rodziną
 • 8.7.Metody pracy z osobami z deficytami w obszarze umiejętności społecznych
 • 8.8.Diagnoza i wsparcie dziecka z FASD
 • 8.9.Metody pracy z dziećmi z zaburzeniami przywiązania
 • 8.10.Zaburzenia hiperkinetyczne (ADHD) – techniki wykorzystywane w pracy z dziećmi i studium przypadku

Poznaj

Zespół autorski

dr n.hum. Dariusz Skowroński

Psycholog i seksuolog kliniczny pracujący na Japan Campus w Tokio jako Assistant Professor w Psychological Studies Program. Prowadzi również stacjonarny i internetowy gabinet psychologiczny i seksuologiczny, którego działalność jest adresowana do Polaków w kraju i na emigracji oraz społeczności międzynarodowej zamieszkałej w Tokio.
 

dr n.med. Małgorzata Fornal-Pawłowska

specjalista psycholog kliniczny. Od wielu lat pracuje w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, gdzie współtworzyła pierwszy w Polsce program niefarmakologicznego leczenia bezsenności oraz wprowadziła pierwsze grupy terapii poznawczo-behawioralnej dla osób z bezsennością. Specjalizuje się w badaniu psychologicznych uwarunkowań zaburzeń snu, psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz psychologicznej diagnozie klinicznej. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczony klinicysta i dydaktyk.
 

dr Barbara Tyboń

doktor, certyfikowana psychoterapeutka z szerokim wykształceniem humanistycznym (psychologia, filozofia, kulturoznawstwo, socjologia, lingwistyka). Przeszkolona w podejściu systemowym, psychoanalitycznym i kontemplatywnym. Od 15 lat pracuje w obszarze psychoterapii, rozwoju oraz edukacji (publikując oraz jako wykładowca akademicki). Współpracowała z wieloma publicznymi i prywatnymi instytucjami w obszarze zdrowia, rozwoju i edukacji. Prowadzi warsztaty i szkolenia z psychogenealogii oraz sesje indywidualne i par (w ramach prywatnej praktyki).
 

Rosemary Sword

Prowadzi terapię zmiany perspektywy czasowej (The Time Perspective Theory). Metodę tę opracowała wspólnie z mężem Richardem Sword oraz Philipem Zimbardo, a następnie opisała we wspólnej publikacji pt. „Siła czasu”. Rosemary Sword wraz z profesorem Zimbardo prowadzą kolumnę na poczytnym blogu Psychology Today.

Zamów publikację

Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty

Nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne jako narzędzia skutecznej praktyki

Wybierz swoją wersję publikacji i czerp wiedzę z doświadczeń innych psychoterapeutów!

Wersja podstawowa

  zł brutto

Koszt wysyłki: 43,05 zł brutto

W tym pakiecie:

 • publikacja w oprawie segregatorowej w formacie A4 (2 TOMY) - ponad - 200 opisów przypadków ze wskazówkami terapeutycznymi na ponad 2500 stronach
 • limitowany dostęp do e-wydania publikacji. Warunkiem stałego dostępu do wygodnej formy e-wydania jest opłacanie kwartalnych zestawów aktualizacyjnych. Cena jednej aktualizacji wynosi 439,50 zł netto. Dokładny kalendarz aktualizacji znajduje się tu: https://e-forum.pl/wydarzenia.

Tylko do 23.10. do godz. 00:00
dodatkowy prezent:

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda vitae tempora fugiat officiis voluptates!
Wersja premium

zł brutto

 

 

W tym pakiecie:

 • roczny dostęp online do serwisu teczkapsychologa.pl – zawierający e-wydanie publikacji - ponad - 200 opisów przypadków ze wskazówkami terapeutycznymi na ponad 2500 stronach
 • baza filmów szkoleniowych
 • 4 bezpłatne aktualizacje

Tylko do 23.09. do godz. 00:00
dodatkowy prezent:

 • Kurs online Seksualność dziecka - Rozwój psychoseksualny dziecka

Kalendarz aktualizacji publikacji znajdziesz tutaj: https://e‑forum.pl/wydarzenia

*Dla Twojej wygody automatycznie przedłużymy dostęp do publikacji na kolejny rok – w wariancie i cenie wersji elektronicznej (bez segregatora). Jeśli jednak będziesz chciał zrezygnować – wystarczy wysłać do nas e-maila 14 dni przed końcem Twojego rocznego dostępu do publikacji.

Jeśli chcesz zamówić publikację z dostawą poza terytorium Polski, napisz na zagranica@forum-media.pl

Patronat

Jeżeli masz wątpliwości

skontaktuj się z nami – z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania