Barbara
Czekaj

specjalista psychiatra, psychoterapeuta z certyfikatem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Asystent psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy z siedzibą w Berlinie. Całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii ( przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). Podnosi stale swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach psychiatrycznych jak i udział w superwizjach własnych.

dr n. med. Małgorzata
Fornal-Pawłowska

specjalista psycholog kliniczny. Od wielu lat pracuje w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, gdzie współtworzyła pierwszy w Polsce program niefarmakologicznego leczenia bezsenności oraz wprowadziła pierwsze grupy terapii poznawczo-behawioralnej dla osób z bezsennością. Specjalizuje się w badaniu psychologicznych uwarunkowań zaburzeń snu, psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz psychologicznej diagnozie klinicznej. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczony klinicysta i dydaktyk.

Anna
Bajus

psycholog i dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Członek British Psychological Society. Propagatorka rodzicielstwa bliskości, zainteresowana transmisją międzypokoleniową wzorców relacyjnych, co zaowocowało pracą badawczą na ten temat. Na stałe mieszkająca w Edynburgu, udziela wsparcia psychologicznego Polakom mieszkającym poza granicami kraju.

Paweł
Baran

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (Certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii – SP/1154/2016). Pracuje jako terapeuta uzależnień na oddziale dla osób uzależnionych w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. W przeszłości pracował także w Ośrodku Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Jeżówce.

dr n. hum. Dariusz
P. Skowroński

Psycholog i seksuolog kliniczny pracujący na Japan Campus w Tokio jako Assistant Professor w Psychological Studies Program. Prowadzi również stacjonarny i internetowy gabinet psychologiczny i seksuologiczny, którego działalność jest adresowana do Polaków w kraju i na emigracji oraz społeczności międzynarodowej zamieszkałej w Tokio.

Rosemary
Sword

Prowadzi terapię zmiany perspektywy czasowej (The Time Perspective Theory). Metodę tę opracowała wspólnie z mężem Richardem Sword oraz Philipem Zimbardo, a następnie opisała we wspólnej publikacji pt. „Siła czasu”. Rosemary Sword wraz z profesorem Zimbardo prowadzą kolumnę na poczytnym blogu Psychology Today.

mgr Agata
Rakfalska-Vallicelli

psycholog i psychoterapeuta, od 2010 roku pracuje w nurcie strategicznej psychoterapii krótkoterminowej, nieznanej w Polsce, ale praktykowanej od ponad 30 lat we Włoszech (Centro di Terapia Strategica pod kierunkiem prof. Giorgio Nardone) i innych krajach Europy i Ameryki; na co dzień przyjmuje w gabinecie w Warszawie i w Modenie we Włoszech)

Cezary
Barański

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta motywujący. Pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Ambulatorium Terapii Rodzin oraz w Centrum Dobrej Terapii. Specjalizuje się w pracy z nastolatkami, rodzinami oraz z osobami mającymi trudności z motywacją w przebiegu różnych dolegliwości. Szkoli specjalistów zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem z metody Dialogu Motywującego.

dr Dagmara
Maria Boruc

absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Doktor pedagogiki oraz magister psychologii (specjalność psychologia kliniczna). Autorka wielu publikacji naukowych. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w placówkach resocjalizacyjnych. Udziela konsultacji i porad psychologicznych, prowadzi zajęcia wykorzystujące elementy coachingu, opracowuje treningi rozwoju motywacyjnego oraz rozwoju inteligencji emocjonalnej. Pomaga osobom w kryzysie i wymagającym interwencji kryzysowej.

Joanna
Flis

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień, psychoterapeuta systemowy w trakcie procesu certyfikacji, certyfikowany neuroterapeuta, doktorantka nauk społecznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 10 lat pracuje w zawodzie psychoterapeuty, od 3 prowadzi pracownię pomocy psychologicznej. Zajmuje się popularyzowaniem wiedzy na temat zdrowia psychicznego w mediach, książkach oraz na łamach czasopism popularnonaukowych. Publikuje artykuły naukowe oraz występuje na międzynarodowych konferencjach. Od 2 lat pracuje jako trener i szkoleniowiec w oświacie, oraz biznesie zajmując się zagadnieniem dobrostanu.

Kaja
Funez-Sokoła

psycholog specjalista kliniczny, psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia. Przeszkolona w podejściu psychoterapeutycznym Gestalt oraz Egzystencjalnym, w trakcie pracy nad doktoratem z psychiatrii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie w zawodzie zdobywała pracując w Szpitalu Psychiatrycznym, Szpitalu Diabetologii i Endokrynologii, prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym oraz Ośrodku Terapii Uzależnień. Prowadzi warsztaty w zakresie prewencji i edukacji na temat zaburzeń odżywiania oraz uzależnień. Autorka publikacji naukowych z zakresu zaburzeń odżywiania.

Dominik
Haak

psycholog specjalizujący się w seksuologii klinicznej i psychoterapii zaburzeń psychicznych, psychoterapeuta pracujący w nurcie integratywnym. Założyciel Centrum Terapii HAAK w Poznaniu. W swojej pracy klinicznej i naukowej skupia się głównie na osobach z mniejszości seksualnych, specjalizuje się w pomocy dla osób transpłciowych. Autor licznych artykułów z zakresu seksuologii, współautor książki ,,Seksualność w praktyce psychologicznej'', szkoleń i warsztatów oraz wystąpień na konferencjach również związanych z seksualnością człowieka. Wykładowca w Szkole Psychoterapii DIALOG i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Piotr
Halkiewicz

Psycholog i psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym. Absolwent 4-letniego całościowego szkolenia w podejściu psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, prowadzi terapię indywidualną oraz grupową. Autor publikacji dotyczących psychoterapii psychodynamicznej nastolatków z problematyką osobowościową, wykładowca na wyższej uczelni. Pracuje w Ośrodku Terapii i Psychoedukacji ‘Kompas” w Będzinie. Zainteresowania zawodowe: psychopatologia dzieci i młodzieży, w szczególności zaburzenia osobowości u dzieci i młodzieży.

Malwina
Huńczak

psycholog, psychoterapeuta i ekonomista. Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu (specjalizacja psychologia kliniczna) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest psychoterapeutą w trakcie certyfikacji (4-letnia szkoła we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii). W centrum jej szczególnych zainteresowań znajdują się: koncepcja perfekcjonizmu oraz współczucia wobec siebie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego orz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zdobywała m.in. w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz w Aged Care Services w Sydney, pracując z osobami starszymi. Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię osób dorosłych w ramach prywatnej praktyki.

Anna
Kaźmierczyk

Psycholog, seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta (SNP PTP nr 564), specjalista terapii rodzin, Superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Paulina
Klukowska

Psycholog, psychoterapeutka, praktyk uważności i współczucia (mindfulness & compassion), członek PTTPB – Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralej oraz EABCT – The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, autorka projektu społecznego #MindLajf – skupionego wokół mindfulness – uważnej obecności, organizatorka Jesieni Mindfulness 2019 – promującej społeczny wymiar uważności i przewagi współpracy nad rywalizacją, założycielka społeczności ‘CBT Polska’ – przestrzeni w social mediach służącej wymianie informacji nt. nurtu pozn – beh.

Sylwia
Kopka

psycholog, psychoterapeuta oraz coach. Od wielu lat z sukcesami pomaga swoim pacjentom w codziennych zmaganiach ze swoimi wewnętrznymi problemami. Studiowała na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją edukację kontynuuje w szkoleniu przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz podczas licznych konferencji branżowych. Pracuje w oparciu o podejście psychoanalityczne. Ponadto specjalizuje się w pomocy okołoporodowej. Pracując z kobietami w ciąży i połogu. Jest również założycielką marki “Rodzicielstwo szyte na miarę” wpierającą rodziców w tematyce higieny zdrowia psychicznego. Niezwykle ważne są dla niej zasady Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Grzegorz
Olesiak

psycholog kliniczny i kulturoznawca. Absolwent Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. W latach 2007–2008 pracował na oddziale ogólnoprzyjęciowym szpitala psychiatrycznego w Toszku. W latach 2007–2015 współpracował z poradnią psychologiczną Partner w Gliwicach. Od 2009 roku związany z Ośrodkiem Leczenia Zaburzeń Afektywnych i Nerwic w Gliwicach, gdzie prowadzi grupy psychoterapeutyczne oraz pracuje w poradni zdrowia psychicznego. Prowadzi własny gabinet psychoterapeutyczny od 2008 roku. Od 2013 roku współpracuje ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej oddział w Katowicach, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z psychopatogii i zaburzeń osobowości.

Karolina
Pudełko

Psycholożka, absolwentka studiów jednolitych magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studentka drugiego roku studiów podyplomowych Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia powołanych przy Instytucie Psychologii UAM, specjalistka psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

dr n. zdr. Marta
Melka-Roszczyk

doktor nauk o zdrowiu, psycholog, psychoterapeuta, biegły sądowy. W swojej prywatnej praktyce zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz psychoterapią par i małżeństw.

Sabina
Sadecka

Psycholożka i psychoterapeutka. Popularyzuje psychologię na łamach współprowadzonego przez siebie „Portalu o psychologii” [opsychologii.pl, kiedyś inspeerio.pl]. Jej artykuły o psychologii ukazują się również na portalach gazeta.pl. wp.pl, w miesięcznikach Pani, Grazia, Benefit, Uczyć Lepiej i wielu innych. Uczy psychologii studentów studiów magisterskich i podyplomowych na poznańskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Collegium Da Vinci. Interesuje ją wszystko, co traktuje ciało i psychikę holistycznie, szczególnie jeśli uwzględnia najnowszą wiedzę o tym, jak działa mózg. W swojej pracy korzysta z metod psychoterapii systemowej, nurtu poznawczo-behawioralnego trzeciej fali i Analizy Transakcyjnej.

Adriana
Sokołowska-Ostapko

akredytowany coach International Coaching Federation (poziom ACC), absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego psychoonkologia w praktyce klinicznej, terapeutka programu Simontona pomocy psychologicznej osobom onkologicznie i przewlekle chorym (w trakcie certyfikacji), współzałożycielka i wiceprezeska stowarzyszenia „Pracownia Przestrzeń” zajmującego się promocją i profilaktyką zdrowia psychofizycznego. Specjalizuje się w coachingu zdrowia.

Hanna
Szepietowska

Psycholog dziecięcy, terapeuta pedagogiczny. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej dziecka oraz psychologii wychowawczej i rozwojowej na UW, a także Studia Podyplomowe z Terapii Pedagogicznej. Pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP w Warszawie. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci oraz wsparciem wychowawczym dla ich rodziców. Prowadzi specjalistyczną ocenę gotowości szkolnej oraz zajęcia dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji i z odroczonym obowiązkiem szkolnym. Jest autorką programów zajęć terapeutycznych Treningu Relaksacyjnego dla dzieci z klas szkoły podstawowej. Zawodowo interesuje się tematyką relaksacji i mindfulness oraz harmonijnym rozwojem emocjonalnym i kształtowaniem poczucia własnej wartości u dzieci.

dr Barbara
Tyboń

doktor, certyfikowana psychoterapeutka z szerokim wykształceniem humanistycznym (psychologia, filozofia, kulturoznawstwo, socjologia, lingwistyka). Przeszkolona w podejściu systemowym, psychoanalitycznym i kontemplatywnym. Od 15 lat pracuje w obszarze psychoterapii, rozwoju oraz edukacji (publikując oraz jako wykładowca akademicki). Współpracowała z wieloma publicznymi i prywatnymi instytucjami w obszarze zdrowia, rozwoju i edukacji. Prowadzi warsztaty i szkolenia z psychogenealogii oraz sesje indywidualne i par (w ramach prywatnej praktyki)

Julia
E. Wahl

Psycholog, psychoterapeuta, założyciel i dyrektor The MindInstitute, trener podejścia uważności oraz współczucia. Psycholog, psychoterapeuta, założyciel i dyrektor The Mind Institute (www.mindinstitute. com.pl), trener podejścia uważności (mindfulness) oraz współczucia (compassion). Jedna z założycielek Polskiego Towarzystwa Mindfulness. Przeprowadziła ponad 40 edycji 8-tyg. Treningu Uważności w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Gdańsku, Nottingham oraz Derby. Przez kilka lat pracowała w Szpitalu MSW w Otwocku na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, gdzie prowadziła terapię indywidualną, grupową, warsztaty na temat złości. Superwizowała się u Marii Marquardt (Katowicki Instytut Psychoterapii) oraz Christophera Germera, PhD (Harvard Medical School).

Dominika
Wieland-Lenczowska

psycholog, doktorantka Instytutu Psychologii UWr., członek Zespołu Badawczego Psychologii Traumy prof. Senejko. Ukończyła kilka rodzajów studiów podyplomowych: w zakresie mediacji (obecnie jest mediatorem w sprawach karnych przy S.O. we Wrocławiu) oraz psychologii transportu i psychodiagnostyki (jest wpisana na listę Marszałka województwa dolnośląskiego – psychologów uprawnionych do badania osób starających się o pracę na stanowisku zawodowego kierowcy oraz osób wykonujących zawody trudne i niebezpieczne). Jest również biegłym sądowym z zakresu psychologii przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu – specjalizuje się w opiniowaniu osób dorosłych w zakresie psychologii stresu, psychologii traumy, neuropsychologii oraz psychologii zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi wykłady z zakresu psychologii dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Martyna
Cembrzyńska

Psycholog, oligofrenopedagog, specjalista terapii psychopedagogicznej dzieci i młodzieży. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończone studia podyplomowe na kierunkach: logopedia i oligofrenopedagogika. Specjalizuje się w terapii psychologicznej i pedagogicznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, ze spektrum autyzmu, depresją, zaburzeniami lękowymi, trudnościami wychowawczymi, nadpobudliwych psychoruchowo. Prowadzi terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe

Lek.med. Barbara
Czekaj

specjalista psychiatra, psychoterapeuta z certyfikatem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Asystent psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy z siedzibą w Berlinie. Całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii ( przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). Podnosi stale swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach psychiatrycznych jak i udział w superwizjach własnych.

Izabela
Torczuk-Łajca

absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, certyfikowany terapeuta dialogu motywującego, w trakcie certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień. Psycholog i autor publikacji.

Dr n. hum. Agnieszka
Pietrzyk

psychoonkolog, superwizor psychoonkologii, psycholog kliniczny; od 12 lat pracuje w Katowickim Centrum Onkologii z pacjentami onkologicznymi i ich bliskimi; od 25 lat zajmuje się pacjentami borykającymi się z rozmaitymi przewlekłymi problemami zdrowotnymi (psychicznymi i somatycznymi) oraz ich rodzinami.

Elżbieta Grabarczyk

Psycholog z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i szkoleniowej, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień i mediatorka. Absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autorka artykułów, publikacji i e-booków z zakresu psychologii i psychoterapii.
Od wielu lat prowadzi wykłady i szkolenia dotyczące profilaktyki uzależnień, procesu grupowego, radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywania konfliktów interpersonalnych skierowane do nauczycieli, pedagogów szkolnych i studentów kierunków społecznych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
Realizuje autorskie treningi i warsztaty z zakresu asertywności, budowania poczucia własnej wartości i komunikacji interpersonalnej.
Wiedzę i umiejętności systematycznie doskonali biorąc udział w szkoleniach i konferencjach, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Prowadzi gabinet psychologiczny w Warszawie i udziela konsultacji on-line.